Viidiyoowwan

Sirna federaalaa fi fayyadamtummaa waliinii -kutaa 2ffaa

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Sirna federaalaa fi fayyadamtummaa waliinii -kutaa 1ffaa

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Muummeen ministiraa Haaylamaariyaam yaa'ii dhimma Soomaaliyaa irratti xiyyeeffachuun Landanitti gaggeeffamerratti...

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan

Daawwannaa Ruwaandaa Ministira Muummee Haayilamaariyaam Dassaalany

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan