Viidiyoowwan

Ijaarsi sirna demokraasii fi federaalaa Ityoophiyaa eessaa karam - kutaa 3ffaa FBCn kan qophaa'e  

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Ibsa muummichi ministiraa gaaffii miseensota mana mareef laatan

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Kaabinee haaraa muummichi ministiraa muudan

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Faanaa Broodkaastiing Koorporeet sirna demokraasii fi federaalaarratti marii qopheesse kutaa 2ffaa

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan