Viidiyoowwan

Dheebuu Kutaa 65ffaa

HDVS_CATEGORY: Diraamaa

Haasa'a muummichi ministiraa Haaylamaariyaam yaa'ii waliigalaa 71ffaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniirratti taasisan

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan

Dheebuu Kutaa 64

HDVS_CATEGORY: Diraamaa

Haala yeroorratti jaalleewwan ADWUI waliin turmaata taasifame kutaa 4ffaa

HDVS_CATEGORY: Gaaffiifi deebii