Viidiyoowwan

Ibsa obbo Getaachoo Raddaa haala yeroorratti laatan

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan

Koonfaransii ABOn Landanirratti qopheessen haasaa Ityoophiyaa diiguu ifatti ittiin labse  

HDVS_CATEGORY: Haasaawwan

Demokraasii Ityoophiyaa fi sirna feederaalaarratti waltajjii FBCn qopheesse - kutaa 1ffaa

HDVS_CATEGORY: Dokmantariiwwan

Dheebuu Kutaa 66ffaa

HDVS_CATEGORY: Diraamaa